نارم مارکت فایل
فروشگاه اینترنتی نارم
نارم مارکت

جديدترين ها

ترجمه مقاله بررسی فن آوری ها، معماری و چالش های فعال در اینترنت اشیاء

ترجمه مقاله بررسی فن آوری ها، معماری و چالش های فعال در اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء: بررسی جامع فن آوری ها، معماری و چالش های فعالچکیدهاینترنت اشیاء به یک مفهوم مداوم د..

56,000تومان

ترجمه مقاله الگوریتم زمانبندی وظیفه در محاسبات ابری

ترجمه مقاله الگوریتم زمانبندی وظیفه در محاسبات ابری

یک الگوریتم زمانبندی وظیفه بهینه شده در محاسبات ابریچکیده ابر, دسترسی مطالبه شده و مناسبی به شب..

23,000تومان

ترجمه مقاله بهینه سازی ازدحام ذرات در میحط‌های محاسبات ابری

ترجمه مقاله بهینه سازی ازدحام ذرات در میحط‌های محاسبات ابری

بهینه سازی ازدحام ذرات بهبود یافته برای زمانبندی وظیفه در محیط های محاسبات ابریچکیدهمهمترین نیازمندی..

15,000تومان

ترجمه مقاله زمانبندی فرا وظیفه ایستا در محاسبات ابری

ترجمه مقاله زمانبندی فرا وظیفه ایستا در محاسبات ابری

“الگویتم MIN-MIN توازن کننده بار پیشرفته برای زمانبندی فرا وظیفه  ایستا در محاسبات ابری”برای اک..

18,000تومان

ACS
APS Physics
AAAS
ACM
WILEY-BLACKWELL
ISI
Springer
ScienceDirect
Nature
Scopus
IEEE
ELSEVIER
ISC