مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار
فایل‌های مربوط به علوم مهندسی نرم افزار کامپیوتر

ترجمه مقاله الگوریتم زمانبندی وظیفه در محاسبات ابری

ترجمه مقاله الگوریتم زمانبندی وظیفه در محاسبات ابری

یک الگوریتم زمانبندی وظیفه بهینه شده در محاسبات ابریچکیده ابر, دسترسی مطالبه شده و مناسبی به شب..

23,000تومان

ترجمه مقاله بررسی فن آوری ها، معماری و چالش های فعال در اینترنت اشیاء

ترجمه مقاله بررسی فن آوری ها، معماری و چالش های فعال در اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء: بررسی جامع فن آوری ها، معماری و چالش های فعالچکیدهاینترنت اشیاء به یک مفهوم مداوم د..

56,000تومان

ترجمه مقاله بهینه سازی ازدحام ذرات در میحط‌های محاسبات ابری

ترجمه مقاله بهینه سازی ازدحام ذرات در میحط‌های محاسبات ابری

بهینه سازی ازدحام ذرات بهبود یافته برای زمانبندی وظیفه در محیط های محاسبات ابریچکیدهمهمترین نیازمندی..

15,000تومان

ترجمه مقاله زمانبندی فرا وظیفه ایستا در محاسبات ابری

ترجمه مقاله زمانبندی فرا وظیفه ایستا در محاسبات ابری

“الگویتم MIN-MIN توازن کننده بار پیشرفته برای زمانبندی فرا وظیفه  ایستا در محاسبات ابری”برای اک..

18,000تومان

ترجمه مقاله طبقه‌بندی در تحلیل سری زمانی

ترجمه مقاله طبقه‌بندی در تحلیل سری زمانی

“فاصله پیچش زمانی پویای تطبیق پذیر با هزینه برای طبقه بندی در تحلیل سری زمانی”فاصله پیچش زمان پویا (..

20,000تومان

ترجمه مقاله پیش بینی سری های زمانی و طبقه بندی معنایی

ترجمه مقاله پیش بینی سری های زمانی و طبقه بندی معنایی

Smart4Job: یک چارچوب کلان داده برای پیشنهادات کاری هوشمند منتشر شده با استفاده از پیش بینی سری های ز..

20,000تومان

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)