هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

فایل‌های مربوط به علوم مهندسی هوش مصنوعی


ترجمه مقاله بهینه سازی ازدحام ذرات در میحط‌های محاسبات ابری

ترجمه مقاله بهینه سازی ازدحام ذرات در میحط‌های محاسبات ابری

بهینه سازی ازدحام ذرات بهبود یافته برای زمانبندی وظیفه در محیط های محاسبات ابریچکیدهمهمترین نیازمندی..

15,000تومان

ترجمه مقاله زمانبندی فرا وظیفه ایستا در محاسبات ابری

ترجمه مقاله زمانبندی فرا وظیفه ایستا در محاسبات ابری

“الگویتم MIN-MIN توازن کننده بار پیشرفته برای زمانبندی فرا وظیفه  ایستا در محاسبات ابری”برای اک..

18,000تومان

ترجمه مقاله پیش بینی سری های زمانی و طبقه بندی معنایی

ترجمه مقاله پیش بینی سری های زمانی و طبقه بندی معنایی

Smart4Job: یک چارچوب کلان داده برای پیشنهادات کاری هوشمند منتشر شده با استفاده از پیش بینی سری های ز..

20,000تومان

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)